Единствената терапия за това социалнозначимо заболяване е епилептичната хирургия. Кетогенната диета може да намали пристъпите, но да се прилага под строг контрол. Епилепсията е световен медико-социален проблем. Около 50 млн. души в света страдат от болестта. Тя е...