Автохемотрансфузия

XTRA е интуитивна система за автотрансфузия (ATS) с изключителна гъвкавост и мощност. Системата ATS позволява на клиницистите и хирургическите екипи да избират най-подходящия интраоперативен протокол за възстановяване на кръвта на пациента (стандартен, PFat и оптимизиран) с удобен режим с едно докосване за напълно автоматизирана обработка.