PIEZOTOME® M+

Безопасна и атравматична ултразвукова пиезо костна хирургия.
Предимствата на пиезо-електрическата технология са доказани през годините в областта на стоматологията и сега се прилагат в медицинския сектор за подобряване на интраоперативните предимства и следоперативните резултати. Устройствата M + се използват за широк спектър от клинични приложения при лицево-челюстни и пластични операции, например ринопластика, където приоритетът е прецизност, безопасност и ефикасност.