SYMBIOZ Full HD

SYMBIOZ Full HD е мултидисциплинарен апарат, с висококачествено изображение благодарение на специфичния FULL HD датчик, SYMBIOZ Full HD разширява границите на зрението, докато лекува пациента безопасно.

Уникално изображение за всеки лекар, това вече е възможно с персонализираните профили на потребителите. Повече яркост, по-малко червени цветове и редица други опции…. Сега вече лекарите могат да програмират собствени параметри, да ги записват в собствения си потребителски профил и да ги използват всеки път, когато работят със стойката. Една стойка, множество потребители и толкова настройки, колкото пожелаете.