Машина “Сърце – бял дроб”

С повече от 7000 доставени устройства и лекувани 5,5 милиона пациенти, перфузионистите по целия свят се възползват от надеждността на машината „Сърце-бял дроб“ S5 на LivaNova.

B-Capta

B-Capta е новата система на LivaNova за мониторинг на кръвни газове, интегрирана в S5. B-Capta® е проектирана за лесно и точно проследяване на газовите параметри на артериалната и венозната кръв дори при дълги и сложни процедури за кардиопулмонален байпас при деца и възрастни.

 

Автохемотрансфузия

XTRA е интуитивна система за автотрансфузия (ATS) с изключителна гъвкавост и мощност. Системата ATS позволява на клиницистите и хирургическите екипи да избират най-подходящия интраоперативен протокол за възстановяване на кръвта на пациента (стандартен, PFat и оптимизиран) с удобен режим с едно докосване за напълно автоматизирана обработка.

Оксигенатори

Решенията на LivaNova за оксигениране на кръвта предлагат по-висок хематокрит по време на CPB (кардио-пулмонарен байпас). Намален обем на първоначално запълване. По-ниско ниво на кръвта в резервоара.

Канюли

Решенията за канюлация на LivaNova предлагат широка гама от дизайнерски конфигурации, за да отговорят на уникалните технически предпочитания. Разполагаме с инструменти за достъп, необходими за улесняване на използването, максимизиране на зрителното поле и осигуряване на оптимален кръвен поток.

EOS ECMO

LivaNova предлага решения за ECLS (екстракорпорална поддръжка на живота), за да помогне за достигането до повече пациенти на повече места.

За LivaNova

LivaNova е глобална компания за медицински технологии, изградена върху десетилетия опит и грижа за пациентите. Техният фокус е да трансформират живота с продукти и терапии за главата и сърцето. Продуктите и терапиите на LivaNova се използват в цял свят и присъстват в повече от 100 страни с екип от приблизително 3000 талантливи хора, който работи за подобряване и поддържане на качеството на живот на пациентите.

Каталози и брошури

S5®

The world-leading perfusion system

B-Capta®

The new ready-to-go in-line blood-gas monitoring system, integrated into the S5

CONVENTIONAL ADULT CANNULAE

Comprehensive portfolio of aortic, venous and cardioplegia cannulae, vents, suction wands and sumps

EOS ECMO®

Intended for Long-Duration Procedures Hollow Fiber Oxygenator

MICS CANNULAE®

High performance cannulae for direct and femoral cannulation in minimally invasive cardiac surgery

XTRA®

The eXtraordinarily innovative, intuitive and powerful ATS system

CONNECT®

The first innovative and intuitive perfusion data management system designed to improve clinical efficiency and enable Goal-Directed Perfusion Therapy

Част от клиентите, които ни се довериха

Our Partners