MiraQ Cardiac, Vascular and Ultimate

Комбинирането на пространствената информация от епикардното ултразвуково изобразяване и количествените данни от TTFM позволява на хирурга да извърши бърза и точна оценка и да коригира импланта, когато е необходимо. 

За Medistim

Един милион биещи сърца по-късно, Medistim постави стандарта в тази област.
Днес патентованите продукти на Medistim се считат за стандарт за грижа в повечето европейски страни и Япония, a пазарното усвояване нараства и в САЩ, Азия и Близкия изток. 

Medistim e пазарен лидер в областта на измерването на потока на времетраене в рамките на операцията (TTFM) и ултразвуковото изображение, предоставяйки системата MiraQ™ на световния пазар. Тези системи позволяват на медицинските специалисти да намалят риска и да подобрят качеството на сърдечната, съдовата и трансплантационна хирургия. Те предоставят клинично значима информация, която дава възможност на хирурзите да вземат по-добре информирани решения в операционната зала.

Medistim има изцяло притежавани дъщерни дружества с маркетинг и търговски организации в САЩ, Германия, Обединеното кралство, Испания, Дания и Норвегия, в допълнение към глобална дистрибуторска мрежа, представляваща компанията в повече от 50 страни в Азия, Европа, Америка и Африка. Приходите от продажби достигнаха 363,7 MNOK (325,9 MNOK) през 2019 г., ръст от 11,6%. Medistim ASA е листвана на фондовата борса в Осло и има глобален централен офис в Осло, Норвегия.

Каталози и брошури

MIRAQ CARDIAC

Intraoperative Surgical Guidance and Quality Assessment

Ultrasound Imaging Probe

Intraoperative Surgical Guidance

MIRAQ VASCULAR

Vascular TTFM probes

MIRAQ ULTIMATE

Configurations

QuickFit ™ TTFM Probes

Част от клиентите, които ни се довериха

Our Partners