Този продукт е изграден около концепцията за интелигентна хирургия; създаване и използване на нови инструменти като 3D образ на реконструкцията, 3D печат, симулация, навигация, математика, AI, за да помогнат на лекарите да изберат правилното лечение за пациента си, да научат процедури, да планират процедури и да извършват интервенции с математическа точност .

Симулатор: Minimally invasive mitral valve repair (MIMVR)

Симулаторът може да се използва за упражнения при следните хирургически подходи:

  • MIMVR ендоскопски
  • MIMVR чрез директно виждане
  • MIMVR с роботизирана помощ, използвайки наличните портове
  • Конвенционални операции на митралната клапа чрез отваряне на гръдния кош

Симулаторът предоставя картина на всеки шев на специален дисплей и дава обратна информация за точната му дълбочина и дължина. Също така дава оценка за работата по време на „операцията“ . Дълбочината и дължината на всеки опит за зашиване могат да бъдат предварително зададени и симулаторът ще предостави обратна връзка относно опита за зашиване по отношение на предварително зададените стойности.

Компонентът на митралната клапа е за еднократна употреба и е разработен от специален материал, който имитира тъканните характеристики на митралната клапа

Предлагат се папиларни мускули за зашиване на неохорда.
Микротворната клапа за еднократна употреба може теоретично да бъде заменена с 3D отпечатана митрална клапа на отделен пациент за предварително оперативно лечение и предварително планиране на операция на сложна митрална клапа.

За Simurghy

Симулаторът SURT е изобретен от кардиоторакалния хирург Пейман Сардари Ниа, доктор по медицина в Медицинския център на университета в Маастрихт (MUMC+).

EMTRAC, образователна фондация на MUMC+, основа MA-TRAC BV, за да комерсиализира симулатора SURT. MA-TRAC BV беше реорганизирана и приватизирана в края на 2019 г. за разработване на образователни програми с външни партньори.

Каталози и брошури

Mitral valve repair simulator®

Simurghy

Част от клиентите, които ни се довериха

Our Partners