Годишна среща на EACTS

Годишната среща на EACTS ще се състои на 14-16.10.2021г. в Барселона, Испания.