Иглодържатели

Етапът на зашиване изисква педантичност и сръчност на движенията на хирурга. Иглодържателите от гамата на Delacroix-Chevalier са предназначени за по-здраво и по-стабилно захващане на иглите от всеки размер, без да я повреждат.