Мини инвазивна хирургия

С по-малките разрези, намаленото следоперативно страдание, по-бързото възстановяване, минимално инвазивната хирургия все повече се използва като идеалната алтернатива на отворената хирургия. Целта на Delacroix-Chevalier е да достави инструменти за минимално инвазивна хирургия с оптимално оразмеряване, идеален баланс и лекота.