Екстракорпорално кръвообращение

LivaNova предлага решения за ECLS (екстракорпорална поддръжка на живота), за да помогне за достигането до повече пациенти на повече места.

Автохемотрансфузия

XTRA е интуитивна система за автотрансфузия (ATS) с изключителна гъвкавост и мощност. Системата ATS позволява на клиницистите и хирургическите екипи да избират най-подходящия интраоперативен протокол за възстановяване на кръвта на пациента (стандартен, PFat и оптимизиран) с удобен режим с едно докосване за напълно автоматизирана обработка.

Оксигенатори

Решенията на LivaNova за оксигениране на кръвта предлагат по-висок хематокрит по време на CPB (кардио-пулмонарен байпас). Намален обем на първоначално запълване. По-ниско ниво на кръвта в резервоара.

Канюли

Решенията за канюлация на LivaNova предлагат широка гама от дизайнерски конфигурации, за да отговорят на уникалните технически предпочитания. Разполагаме с инструменти за достъп, необходими за улесняване на използването, максимизиране на зрителното поле и осигуряване на оптимален кръвен поток.

Bi-flow артериални феморални канюли

Единствената феморална артериална канюла, предназначена за лесно и безопасно предотвратяване на исхемия на крайниците.

Машина “Сърце – мозък”

Решенията за канюлация на LivaNova предлагат широка гама от дизайнерски конфигурации, за да отговорят на уникалните технически предпочитания. Разполагаме с инструменти за достъп, необходими за улесняване на използването, максимизиране на зрителното поле и осигуряване на оптимален кръвен поток.

Машина “Сърце – мозък”

Решенията за канюлация на LivaNova предлагат широка гама от дизайнерски конфигурации, за да отговорят на уникалните технически предпочитания. Разполагаме с инструменти за достъп, необходими за улесняване на използването, максимизиране на зрителното поле и осигуряване на оптимален кръвен поток.

Каталози и брошури

MEMO 4D®

Reshaping Mitral Repair

Видео

Дистрибутирани в повече от 90 страни, Peters Surgical се стреми да подобри качеството на живота на пациентите като добринася за успеваемостта на хирургическите процедури. Новото корпоративно видео ще Ви даде цялостен поглед върху ролята, мисията и амбициите на компанията.

Искам на всяка страница с производители да има такава опция за видео. За някои страници ще дам информация сега, за други ако може да има опция в административния панел да качвам сама после.

Част от клиентите, които ни се довериха

Our Partners