Годишната среща на EACTS ще се състои в Барселона, Испания…