Medical solutions


Устройство за третиране на медикаментозно-резистентна епилепсия

Терапията VNS се осъществява с устройство, което изпраща слаби импулси към блуждаещия нерв, за да предотвратява гърчовете при медикаментозно-резистентна епилепсия.