Този съюз на промишлени, научноизследователски и развойни дейности ще даде възможност на Peters Surgical да укрепи своето лидерство на европейско ниво…