Търговски представител

Търговски представител

Единствената терапия за това социалнозначимо заболяване е епилептичната хирургия. Кетогенната диета може да намали пристъпите, но да се прилага под строг контрол.

Епилепсията е световен медико-социален проблем. Около 50 млн. души в света страдат от болестта. Тя е най-честото хронично неврологично заболяване – засяга 5-10 на 1000 души.

Прочети повече

Търговски представител  Доц. Петя Димова: Един на 100 страда от епилепсия

  Доц. Петя Димова: Един на 100 страда от епилепсия

  Единствената терапия за това социалнозначимо заболяване е епилептичната хирургия. Кетогенната диета може да намали пристъпите, но да се прилага под строг контрол.

  Епилепсията е световен медико-социален проблем. Около 50 млн. души в света страдат от болестта. Тя е най-честото хронично неврологично заболяване – засяга 5-10 на 1000 души.

  Прочети повече

  В Отделението по кардиохирургия на Acibadem CityClinic се имплантират безшевни аортни клапи

  В Отделението по кардиохирургия на Acibadem CityClinic се имплантират безшевни аортни клапи

  В  Отделението по кардиохирургия към Аджибадем Сити Клиник Сърдечно-съдов център по инициатива на д-р Асен Келчев се проведе обучение за имплантация на безшевни аортни клапни протези Percival S. Обучението протече под ръководството на проф. Серкан Дурду (Serkan Durdu) от Анкара, специалист по имплантация на безшевните протези през минимален достъп. Процедурата беше приложена при трима пациенти с високостепенна аортна стеноза. С частичен разрез на гръдната кост горна /парциална стернотомия/ при единия, а при другите двама с малък разрез дясната част на гръдния кош /дясна миниторакотомия/.

  Безшевните клапни протези отскоро се поемат от НЗОК у нас и са подходящи при минимално инвазивни и комплексни кардиохирургични процедури. Предимството им е по-бързата имплантация в сравнение с класическите.

  Основната цел на Отделението по кардиохирургия към Аджибадем Сити Клиник Сърдечно-съдов център е да предоставя на своите пациенти модерни минималноинвазивни кардиохирургични процедури за лечение на заболяванията на клапите на сърцето. Минималноинвазивната кардиохирургия значително намалява оперативната травма, кръвозагубата и ускорява следоперативното възстановяване.

  Високоспециализираният екип от лекари и наличието на 3D ендоскопска апаратура в Отделението по кардиохирургия в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ са ключови за осъществяването на тези интервенции. От няколко месеца екипът на д-р Асен Келчев оперира с най-модерната апаратура за 3D лапароскопия и торакоскопия, като прилага високотехнологична минималноинвазивна сърдечна хирургия. Триизмерната перспектива на дълбочината позволява на хирурзите да работята по-бързо, по-лесно и в същото време по-точно. С новата апаратура в Сърдечно-съдов център се извършват реконструктивни операции на аортна, митрална и трикуспидална клапи, включително и затваряне на междупредсърдни дефекти.