EXCOR® PEDIATRIC

EXCOR® Pediatric е механична пулсираща система за поддържане на сърцето. (Устройство за подпомагане на сърдечната камера, VAD). Паракорпоралното VAD се използва за краткосрочна и дългосрочна подкрепа на изпомпващата функция на лявата и/или дясната сърдечна камера. Употребата му е предназначена за тежко болни деца, страдащи от животозастрашаваща сърдечна недостатъчност, след като са изчерпани всички консервативни терапевтични възможности.