MiraQ Cardiac

Комбинирането на пространствената информация от епикардното ултразвуково изобразяване и количествените данни от TTFM позволява на хирурга да извърши бърза и точна оценка и да коригира импланта, когато е необходимо.