Perceval

Perceval представлява 100 % безшевна клапа за подмяна на аортната клапа. Тя е проектирана да бъде много гъвкава и подходяща за широк спектър от хирургически подходи, включително традиционни и минимално инвазивни.